ทำไมจึงต้องคัดกรองโรคพาร์กินสัน

ทำไมต้องคัดกรองพาร์กินสัน และคัดกรองอย่างไร ประชาชนได้ประโยชน์ด้านไหนบ้าง