โรคพาร์กินสัน


  • โรคพาร์กินสันนับเป็นโรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบได้บ่อยโดยพบประมาณร้อยละ 0.3 ของประชากรโดยรวมและในผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี พบมากขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 1-2 กลไกการเกิดโรค ...

  • ทำไมต้องคัดกรองพาร์กินสัน และคัดกรองอย่างไร ประชาชนได้ประโยชน์ด้านไหนบ้าง