เกี่ยวกับเรา


  • "ศูนย์ความโรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ" โรคพาร์กินสันเป็นโรคทาง ระบบประสาทโรคหนึ่ง อาการหลักคือ การเคลื่อนไหวช้า สั่น เกร็งและเดินลำบาก การรักษาโรคพาร์กินสันในป...