โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

รู้ไวชีวิตไม่สั่น คัดกรองพาร์กินสันไว เพื่อสุขภาพคนไทยที่ยั่งยืน


 ทำไมจึงต้องคัดกรองโรคพาร์กินสัน ?


 

การบริจาค 


 

 

ข้อมูลข่าวสาร